Bài 31 Mắt - Giải bài 8 Trang...

Bài 31. Mắt - Giải bài 8 Trang 203 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn D. Mắt bình thường về già và mắt viễn.

Vì mắt bình thường về già và mắt viễn phải đeo kính hội tụ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP