Bài 31 Mắt - Giải bài 2 Trang...

Bài 31. Mắt - Giải bài 2 Trang 200 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Xét trường hợp ghép sát. Thiết lập công thức về độ tụ của hệ ghép sát. Áp dụng cho hệ (mắt + kính) ta có:

\(D_{hệ}=D_{mắt}+D_{kính}\)

\(D_{kính}<0\) nên \(D_{hệ}< D_{mắt}.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP