Bài 30 Giải bài toán về hệ thấu...

Bài 30. Giải bài toán về hệ thấu kính - Giải bài 4 Trang 195 - Sách g...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Ta có; \(\dfrac{1}{d_1}+\dfrac{1}{d'_1}=\dfrac{1}{f}\)

\(d_1=\infty\) suy ra \(d_1'=f_1\)

\(F'_1=F_2\) suy ra \(l=f_1+f_2\)

Nên \(d_2=1-d_1'=f_2\)

Do đó từ: \(\dfrac{1}{d_2}+\dfrac{1}{d_2'}=\dfrac{1}{f_2} \Rightarrow d_2'=\infty\)

Vậy, chùm tia ló cuối cùng là chùm tia song song.

b) Trường hợp 1: \(L_1\)\(L_2\) là thấu kính hội tụ.

Trường hợp 2: \(L_1\) là thấu kính hội tụ, \(L_2\) là thấu kính phân kì.

Trường hợp 3: \(L_1\) là thấu kính phân kì, \(L_2\) là thấu kính hội tụ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP