Bài 30 Giải bài toán về hệ thấu...

Bài 30. Giải bài toán về hệ thấu kính - Giải bài 2 Trang 193 - Sách g...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Trường hợp 1:

Từ hình vẽ ta thấy \(d'_1+d_2=l\)

Trường hợp 2:

Từ hình vẽ ta thấy: \(\left | d_2 \right |-\left | d'_1 \right |=l \Rightarrow d_2+d_1'=l \Rightarrow d_2=l-d_1'\)

Trường hợp 3:

Từ hình vẽ ta thấy: \(d_2=l-d_1'\).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP