Bài 34 Kính thiên văn - Giải bài...

Bài 34. Kính thiên văn - Giải bài 6 Trang 216 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn A.

Vì khi ngắm chừng ở vô cực thì \(F_1'\equiv F_2\) nên khoảng cách giữa vật kính và thị kính là: \(O_1O_2=f_1+f_2\).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP