Bài 30 Giải bài toán về hệ thấu...

Bài 30. Giải bài toán về hệ thấu kính - Giải bài 1 Trang 195 - Sách g...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn B. 80cm.

Vì vật ở vô cực nên ảnh ở tiêu điểm ảnh của thấu kính phân kì, do đó:

\(d'=f=-10cm.\)

Khoảng cách từ ảnh \(S'_1\) đến màn:

\(\left | d' \right |+l=10+70=80(cm)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP