Bài 30 Giải bài toán về hệ thấu...

Bài 30. Giải bài toán về hệ thấu kính - Giải bài 2 Trang 195 - Sách g...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn C. 20cm.

Khoảng cách từ \(S'_1\)đến màn là 80cm.

Vì chỉ có một vị trí duy nhất của \(L_2\) tạo được điểm sáng tại H nên:

\(\left |d' \right |+l=80=L\). Do đó: \(f=\dfrac{L}{4}=20(cm).\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP