Bài 31 Mắt - Giải bài 1 Trang...

Bài 31. Mắt - Giải bài 1 Trang 199 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Góc trông vật là góc \(\alpha\) hợp bởi hai tia sáng xuất phát từ điểm đầu và điểm cuối của vật và đi qua quang tâm O của mắt.

- Góc trông vật phụ thuộc vào kích thước của vật và khoảng cách từ vật tới mắt.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP