Bài 30 Giải bài toán về hệ thấu...

Bài 30. Giải bài toán về hệ thấu kính - Giải bài 5 Trang 195 - Sách g...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Trong trường hợp hai thấu kính ghéo sát, ta có hai trường hợp:

b) Tiêu cự của hệ hai thấu kính:

\(\dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{f_1}+\dfrac{1}{f_2}=\dfrac{1}{60}+\dfrac{1}{30}=\dfrac{3}{60} \Rightarrow f=20(cm)\)

Khi:

\(d_1'=\dfrac{d_1f_1}{d_1-f_1}=\dfrac{60d_1}{d_1-60}\)

Lập bảng xét dấu \(d_1'\)

\(d_1\) 0 60
\(60d_1\) - 0 + | +
\(d_1-60\) - | - 0 +
\(d_1'\) + 0 - || +

Khi:

\(d_1'=\dfrac{d_1f_1}{d_1-f_1}=\dfrac{20d_1}{d_1-20}\)

Lập bảng xét dấu \(d_1'\)

\(d_1\) 0 20
\(20d_1\) - 0 + | +
\(d_1-20\) - | - 0 +
\(d_1'\) + 0 - || +

Dực vào hai bảng xét dấu ta thấy:

Trường hợp 1: Hai ảnh đều thật khi \(d_1>60(cm)\)

Trường hợp 2: Hai ảnh đều ảo khi \(0<d_1<20(cm)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP