Bài 31 Mắt - Giải bài 4 Trang...

Bài 31. Mắt - Giải bài 4 Trang 203 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Năng suất phân li của mắt là góc trông nhỏ nhất (\(\alpha_{min}\)) mà mắt còn phân biệt được hai điểm đầu và cuối trên vật.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP