Bài 31 Mắt - Giải bài 2 Trang...

Bài 31. Mắt - Giải bài 2 Trang 203 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

* Sự điều tiết: Là hoạt động của mắt làm thay đổi tiêu cự của mắt để cho ảnh của vật tạo ra ở võng mạc.

- Khi mắt ở trạng thái không điều tiết, tiêu cự của mắt lớn nhất.

- Khi mắt ở trạng thái điều tiết tối đa, tiêu cự của mắt nhỏ nhất.

* Điểm cực cận \(C_c\): là điểm gần nhất trên trục chính, mà khi điều tiết tối đa mắt còn nhìn rõ.

* Điểm cực viễn \(C_v\): là điểm xa nhất trên trục chính, mà khi không điều tiết mắt còn nhìn rõ. Đối với mắt không có tật, điểm cực viễn ở xa vô cùng.

* Khoảng nhìn rõ:

- Khoảng cách giữa điểm cực cận và điểm cực viễn là khoảng nhìn rõ của mắt.

- Các khoảng cách \(OC_v\)\(Đ=OC_c\)từ mắt tới các điểm cực viễn và cực cận cũng được gọi là khoảng cách cực viễn, khoảng cách cực cận.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP