Bài 31 Mắt - Giải bài 6 Trang...

Bài 31. Mắt - Giải bài 6 Trang 203 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn A. Mắt bình thường về già.

Vì mắt cận thị có điểm cực viễn gần hơn mắt bình thường.

Mắt viễn thị có điểm cực viễn ảo.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP