Bài 31 Mắt - Giải bài 9 Trang...

Bài 31. Mắt - Giải bài 9 Trang 203 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) \(OC_v=50cm < \infty\) nên người này bị tật cận thị.

b) Tiêu cự của kính đeo: \(f_K=-OC_v=-50cm=-0,5m\)

Độ tụ của kính đeo: \(D_K=\dfrac{1}{f_K}=\dfrac{1}{-0,5}=-2(dp)\)

c) \(OC_c=10cm\)

Khi đeo kính:

Trong đó: \(C'_c\) là cực cận khi đeo kính.

\(C_c\) là cực cận khi không đeo kính.

Tức là: \(d_c'=-OC_c=-10cm\)

\(d_c=\dfrac{d_c'f}{d_c'-f}=\dfrac{-10(-50)}{-10+50}=12,5cm \Rightarrow OC_c'=12,5cm.\)

Khi đeo kính, mắt nhìn thấy điểm gần nhất cách mắt 12,5cm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP