Bài 32 Kính lúp - Giải bài 2...

Bài 32. Kính lúp - Giải bài 2 Trang 207 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khi ngắm chừng ở điểm cực cận:

\(\tan \alpha=\dfrac{A'B'}{OC_c}\)

\(\tan \alpha_0=\dfrac{AB}{OC_c}\Rightarrow G=\dfrac{\tan \alpha}{\tan \alpha_0}=\dfrac{A'B'}{AB}=\left | k \right |\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP