Bài 33 Kính hiển vi - Giải bài...

Bài 33. Kính hiển vi - Giải bài 2 Trang 211 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Vẽ hình:

Ta có: \(\tan \alpha_0=\dfrac{AB}{Đ}; \tan \alpha=\dfrac{A'B'}{O_2A'}=\dfrac{A'B'}{f_2}\)

Số bội giác: \(G_{\infty}=\dfrac{\tan \alpha}{\tan \alpha_0}=\dfrac{A'B'.D}{f_2.AB}=\dfrac{A'B'}{AB}.\dfrac{Đ}{f_2}=\left | k_1 \right |.G_2\)

Vậy, \(G_{\infty}=\left | k_1\right |.G_2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP