Bài 44 Anđehit - xeton - Bài 3...

Bài 44. Anđehit - xeton - Bài 3 trang 203 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa hoc:

Metan → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic

Hướng dẫn giải

\(CH_4 + Cl_2 \xrightarrow[]{ánh sáng} CH_3Cl + HCl\)

\(CH_3Cl + NaOH \xrightarrow[]{t^0} CH_3OH + NaCl\)

\(CH_3OH + CuO \xrightarrow[]{t^0} HCHO + Cu + H_2O\)

\(HCHO + \dfrac{1}{2}O_2 \xrightarrow[]{t^0} HCOOH\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP