Bài 42 Luyện tập: Dẫn xuất halogen ancol...

Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol - Bài 7 trang 19...

0
Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol - Bài 7 trang 195 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Trong các chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ?

A. phenol ; B. etanol

C. đimetyl ete ; D. metanol

Hướng dẫn giải

Các chất :

\(C_6H_5-OH\); \(C_2H_5-OH\); \(CH_3-O-CH_3\); \(CH_3OH\).

Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là:

\(C_6H_5-OH\) do liên kết H mạnh nhất. Vì vậy, chúng ta chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP