Bài 42 Luyện tập: Dẫn xuất halogen ancol...

Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol - Bài 4 trang 19...

0
Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol - Bài 4 trang 195 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông cạnh các câu sau:

a) Hợp chất \(C_6H_5- CH_2-OH\) không thuộc loại hợp chất phenol mà thuộc ancol thơm.

b) Ancol etylic có thể hòa tan tốt phenol, nước.

c) Ancol và phenol đều có thể tác dụng với natri sinh ra khí hidro.

d) Phenol có tính axit yếu nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

e) Phenol tan trong dung dịch NaOH là do đã phản ứng với NaOH tạo thành muối tan.

g) Phenol tan trong dung dịch NaOH chỉ là sự hòa tan bình thường .

h) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.

Hướng dẫn giải

Ghi Đ ( Đúng) hoặc S ( Sai) vào ô trống cạnh các câu sau:

a) Hợp chất \(C_6H_5-CH_2-OH\) không thuộc loại hợp chất phenol mà thuộc loại ancol thơm. Đ

b) Ancol etylic có thể hòa tan tốt phenol, nước Đ

c) Ancol và phenol đều có thể tác dụng với natri sinh ra khí hidro. Đ

d) Phenol có tính axit yếu nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím. Đ

e) Phenol tan trong dung dịch NaOH là do đã phản ứng với NaOH tạo thành muỗi tấn Đ

g) Phenol tan trong dung dịch NaOH chỉ sự hòa tan bình thường. S

h) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ. S

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP