Bài 45 Axit cacboxylic - Bài 4 trang...

Bài 45. Axit cacboxylic - Bài 4 trang 210 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Đề bài

Chất Y có công thức phân tử \(C_4H_8O_2\) tác dụng với NaOH tạo thành chất Z (\(C_4H_7O_2Na\)). Vậy Y thuộc loại hợp chất nào sau đây?

A. Anđehit ; B. Axit.

C. Ancol ; D. Xeton.

Hướng dẫn giải

Y thuộc hợp chất axit. Vì vậy, chúng ta chọn B.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP