Bài 33 Luyện tập: Ankin - Bài 2...

Bài 33. Luyện tập: Ankin - Bài 2 trang 147 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Viết phương trình phản ứng hoá học của phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hoá sau:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

(polibutađien hay còn gọi là cao su buna)

Hướng dẫn giải

\(2CH_4 \xrightarrow[]{1500^0C,làm lạnh nhanh} CH \equiv CH + 3H_2\) (1)

\(2CH \equiv CH \xrightarrow[]{CuCl,NH_4Cl,450^0C} CH_2=CH-C \equiv CH (C_4H_4)\) (2)

\(CH_2=CH-C \equiv CH + H_2 \xrightarrow[]{Pd/PbCO_3,t^0} CH_2 = CH-CH=CH_2\) (3)

\(nCH_2=CH-CH=CH_2 \xrightarrow[]{Na,t^0,p} (-CH_2-CH=CH-CH_2-)_n\) (4)

polibutađien

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP