Bài 32 Ankin - Bài 6 trang 145...

Bài 32. Ankin - Bài 6 trang 145 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Trong số các ankin có công thức phân tử \(C_5H_8\) có mấy chất tác dụng được với dung dịch \(AgNO_3\) trong \(NH_3\)

A. 1 chất ; B. 2 chất

C. 3 chất ; D. 4 chất

Hãy chọn đáp án đúng

Hướng dẫn giải

\(C_5H_8\) có cấu tạo là ank-1-in thì có tác dụng với \(AgNO_3/NH_3\)

\(CH \equiv C - CH_2-CH_2-CH_3\)

\(CH \equiv C - CH -CH_3\)

\(\overset{|}{CH_3}\)

Có hai chất phản ứng với \(AgNO_3/NH_3\) . Vì vậy chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP