Bài 30 Ankađien - Bài 5 trang 136...

Bài 30. Ankađien - Bài 5 trang 136 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(CH_2=CH-C=CH_2+2H_2 \xrightarrow[]{Ni,t^0} CH_3-CH_2-CH-CH_3\)

\(\overset{|}{CH_3}\) \(\overset{|}{CH_3}\)

(isopentan)

Do đó, chúng ta chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP