Bài 29 Anken - Bài 4 trang 132...

Bài 29. Anken - Bài 4 trang 132 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phân biệt các chất :

a) Metan và etilen:

Etilen làm phai màu đỏ của dung dịch brom.

\(CH_2=CH_2+Br_2 \rightarrow CH_2Br-CH_2Br\)

b) Tách khí metan:

Cho hỗn hợp qua dung dịch brom dư: \(C_2H_4\) bị hấp thu còn lại \(CH_4\).

c) Hex-1-en làm phai màu đỏ của dung dịch brom.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP