Bài 46 Luyện tập: Anđehit - xeton -...

Bài 46. Luyện tập: Anđehit - xeton - axit cacboxylic - Bài 9 trang 21...

0
Bài 46. Luyện tập: Anđehit - xeton - axit cacboxylic - Bài 9 trang 213 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Axit fomic có công thức cấu tạo : \(H-C=O\)

\( \overset{\backslash}{OH}\)

Trong công thức này còn có chứa nhóm chức addehit \(-CHO\).

Vì vậy, nó tham gia phản ứng tráng bạc.

\(HCOOH+2AgNO_3 + 4NH_3 + H_2O \xrightarrow[]{t^0} (NH_4)_2CO_3 +2NH_4NO_3 + 2Ag\downarrow\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP