Bài 30 Ankađien - Bài 1 trang 135...

Bài 30. Ankađien - Bài 1 trang 135 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ankađien là hiđrocacbon mạch hở, có hai liên kết đôi trong phân tử.

Ankađien có hai liên kết đôi cách nhau một liên kết đơn gọi là ankađien liên hợp.

\(C_4H_6\) có công thức cấu tạo liên hợp : \(CH_2=CH-CH=CH_2\).

\(C_5H_8\)có công thức cấu tạo liên hợp : \(CH_2=CH-CH=CH-CH_3\)

\(CH_2=C-CH=CH_2\)

\(\overset{|}{CH_3}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP