Bài 29 Anken - Bài 6 trang 132...

Bài 29. Anken - Bài 6 trang 132 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Phương trình hóa học :

\(CH_2=CH_2+Br_2 \rightarrow CH_2Br-CH_2Br\)

xmol

\(CH_2=CH-CH_3+Br_2 \rightarrow CH_2Br-CHBr-CH_3\)

ymol

Dung dịch bị nhạt màu vì hỗn hợp 2 anken đã hết mà vẫn còn dư \(Br_2\) nên dung dịch không phai màu hẳn.

Dung dịch sau phản ứng tăng 4,9g đó là khối lượng 2 anken.

b) Phương trình đại số: 28x + 42y = 4,9 (1)

x + y = \(\dfrac{3,36}{22,4}\) (2)

x = 0,1 (mol)

y = 0,05 (mol)

Thành phần phần trăm về thể tích khí là % theo mol :

%\(C_2H_4 = \dfrac{0,1.100}{0,15}\) = 66,67%

%\(C_3H_6\) = 33,33%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP