Bài 30 Ankađien - Bài 4 trang 135...

Bài 30. Ankađien - Bài 4 trang 135 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình hóa học:

\(CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2 \rightarrow CH_3-CH_2-CH_2-CH_3\)

butan

Vì vậy, chúng ta chọn A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP