Bài 31 Luyện tập: Anken và Ankadien -...

Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankadien - Bài 2 trang 138 - Sách giáo kh...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt ba bình đựng ba khí riêng biệt là metan, etilen và cacbonic. Viết phương trình hóa học minh họa

Hướng dẫn giải

- Lấy ra một ít khí ở mỗi bình ra 3 mẫu để thử.

- Nhận ra etilen nhờ dấu hiệu phai màu đỏ của dung dịch brom:

\(CH_2=CH_2+Br_2 \rightarrow CH_2Br-CH_2Br\)

- Nhận ra \(CO_2\) nhờ dung dịch nước vôi trong dư:

\(CO_2+Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 \downarrow + H_2O\)

- Còn lại là metan.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP