Bài 32 Ankin - Bài 4 trang 145...

Bài 32. Ankin - Bài 4 trang 145 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Đề bài

Cho các chất sau: metan,etilen, but-2-in và axetilen. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Cả 4 chất đều có khả năng làm mất màu dung dịch brom

B. Có 2 chất tạo kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac

C. Có ba chất có khả năng làm mất màu dung dịch Brom

D. Không có chất nào làm nhạt màu dung dịch kali pemangalat

Hướng dẫn giải

Kết luận đúng: Có 3 chất có khả năng làm mất màu dung dịch brom là etilen, but-2-in và axetilen.

Vì vậy chúng ta chọn C.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP