Bài 33 Luyện tập: Ankin - Bài 1...

Bài 33. Luyện tập: Ankin - Bài 1 trang 147 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Dẫn hỗn hợp khí gồm metan, etilen, axetilen đi qua dung dịch bạc nitrat trong dung dịch manoniac. Khí còn lại được dẫn vào dung dịch brom (dư). Nêu và giải thích các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm.

Hướng dẫn giải

Hỗn hợp qua lượng dư dung dịch bạc nitrat trong amoniac thì axetilen bị hấp thụ :

\(CH \equiv CH + 2AgNO_3 + 2NH_3 \rightarrow AgC \equiv CAg \downarrow + 2NH_4NO_3\)

Khí còn lại dẫn vào dung dịch brom thì etilen bị hấp thụ:

\(CH_2=CH_2+Br_2 \rightarrow CH_2Br-CH_2Br\)

Cuối cùng còn lại khí metan.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP