Bài 45 Axit cacboxylic - Bài 1 trang...

Bài 45. Axit cacboxylic - Bài 1 trang 210 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Thế nào là axit cacbonxylic? Viết công thức cấu tạo, gọi tên các axit có công thức phân tử \(C_4H_2O_2\).

Hướng dẫn giải

Axit cacboxylic là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl (\(-COOH\)) liên kết trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

Công thức \(C_4H_8O_2\) có các công thức cấu tạo:

\(CH_3-CH_2-CH_2-COOH\): axit butyric ( axit butanoic)

\(CH_3-CH-COOH\): Axit 2- metylpropanoic

\(\overset{\mid}{CH_3}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP