Bài 45 Axit cacboxylic - Bài 2 trang...

Bài 45. Axit cacboxylic - Bài 2 trang 210 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Từ công thức cấu tạo, hãy giải thích tại sao axit fomic có tính chất của một anđehit.

Hướng dẫn giải

Axit fomic \(H-COOH\) có công thức cấu tạo :

\(H-C-OH\)

\(\overset{\parallel}{O}\)

Công thức cấu tạo cho thấy phân tử axit fomic còn có chứa nhóm chức \(-CHO\) nên có tính chất anđehit.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP