Bài 42 Luyện tập: Dẫn xuất halogen ancol...

Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol - Bài 2 trang 19...

0
Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol - Bài 2 trang 195 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa etyl bromua với: dung dịch NaOH đun nóng ; đung dịch \(NaOH + C_2H_5OH\) đun nóng.

Hướng dẫn giải

\(C_2H_5Br + NaOH \xrightarrow[]{t^0 cao} C_2H_5OH + NaBr\)

\(C_2H_5Br + NaOH \xrightarrow[]{C_2H_5OH, t^0} C_2H_4 + NaBr + H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP