Bài 44 Anđehit - xeton - Bài 2...

Bài 44. Anđehit - xeton - Bài 2 trang 203 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Viết các phương trình hóa học để chứng tỏ rằng, anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

Hướng dẫn giải

Anđehit có tính khử : \(RCHO + \dfrac{1}{2}O_2 \rightarrow RCOOH\)

Anđehit có tính oxi hóa : \(RCHO + H_2 \rightarrow RCH_2OH\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP