Bài 45 Hóa học và vấn đề môi...

Bài 45. Hóa học và vấn đề môi trường - Bài 2 trang 204 - Sách giáo kh...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Ô nhiễm môi trường không khí là hiện tượng làm cho không khí sạch thay đổi thành phần , gây tác hại đến thực vật động vật sức khỏe con người và môi trường xung quanh.

Không khí bị ô nhiễm thường chứa quá mức cho phép nồng độ các khí \(CO_2, CH_4\) một số khí độc hại khác như : \(CO, NH_3, SO_2, HCl...\) và một số vi khuẩn gây bệnh.

- Nguyên nhân gây ô nhiễm : Có hai nguồn cơ bản gây ô nhiễm môi trường không khí :

+ Nguồn gây ô nhiễm do thiên nhiên.

+ Nguồn gây ô nhiễm do hoạt động của con người : chủ yếu tạo ra từ 3 nguồn:

  • Khí thải công nghiệp
  • Ô nhiễm không khí do giao thông vận tải các chất khí độc hại phát sinh trong quá trình đốt cháy nhiên liệu của động cơ
  • Ô nhiễm không khí do sinh hoạt.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP