Bảng dưới đây cho biết độ tan của...

Chương 6: Dung Dịch Bảng dưới đây cho biết độ tan của một muối trong ...

3
Chương 6: Dung Dịch

Bảng dưới đây cho biết độ tan của một muối trong nước thay đổi theo nhiệt độ:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

a) Vẽ đồ thị biểu diễn độ tan của muối trong nước (trục tung biểu thị khối lượng chấ tan, trục hoành biểu thị nhiệt độ).

b) Căn cứ vào đồ thị, hãy ước lượng độ tan của muối ở 25oC và 55oC.

c) Tính số gam muối tan trong:

- 200g nước để ó dung dịch bão hòa ở nhiệt độ 20oC.

- 2kg nước để có dung dịch bão hòa ở nhiệt độ 50oC.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

a) Đồ thị biểu diễn độ tan của muối trong nước.

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

b) Độ tan của muối:

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

c) * Ở 20oC thì độ tan của muối là 5g

Vậy trong 200g nước muối tan có khối lượng:Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

* Ở 50oC:

Độ tan của muối là 28g

Vậy trong 2kg nước muối tan có khối lượng:Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP