Because Jack defaulted on his loan the bank...

Choose the option which has the OPPOSITE meaning to the underlined.Be...

0
Choose the option which has the OPPOSITE meaning to the underlined.
Because Jack defaulted on his loan, the bank took him to court.
Failed to paypaid in fullhad a bad personalitywas paid much money

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
paid in full

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP