Because of her back injury Susan will have...

Because of her back injury, Susan will have to stay at home for an --...

0
Because of her back injury, Susan will have to stay at home for an ------- three weeks.
obtaineddecidedadditionalregardless

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
additional

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP