Thedoctorconsultedwithoneofher colleagues in order to ------- diagnose the...

Thedoctorconsultedwithoneofher colleagues in order to ------- diagnos...

0
Thedoctorconsultedwithoneofher colleagues in order to ------- diagnose the patient's disease.
accuracyaccuratelyaccuratebeing accurate

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
accurately

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP