The mayor of the city ------- a special...

The mayor of the city ------- a special committee to deal with confli...

1
The mayor of the city ------- a special committee to deal with conflicts between residents and construction companies.
appraisedappealedappointedapplauded

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
appointed

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP