------- they were changed at the end of...

------- they were changed at the end of the previous year, business h...

0
------- they were changed at the end of the previous year, business hours at the bank used to be from 9
M to 5 P.M.A.IfForExceptUntil

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Until

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP