If the product you have purchased is ------andcouldn'tbefixed...

If the product you have purchased is ------andcouldn'tbefixed,themanu...

0
If the product you have purchased is ------andcouldn'tbefixed,themanufactureris obligated to replace it under the warranty.
productivedefectiveinductive effective

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
defective

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP