Mr Lee is ------- serving not only as...

Mr. Lee is ------- serving not only as CEO but as chairman of the con...

0
Mr. Lee is ------- serving not only as CEO but as chairman of the construction board.
successivelycurrentlyformerlyrelatively

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
currently

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP