Before cars _______ people ________ horses and bicycles...

Before cars _______, people ________ horses and bicycles.

0
Before cars _______, people ________ horses and bicycles.
were discovering/has useddiscovered/usedwere discovered/had usedwas discovered/had used

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
were discovered/had used

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP