Biết 1 4 nguyên tử X nặng bằng...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử Biết 1/4 nguyên tử X nặng bằng 1...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

Biết 1/4 nguyên tử X nặng bằng 1/3 nguyên tử kali. Xác định tên và kí hiệu của nguyên tố X.

Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. Hãy xác định tên và kí hiệu của nguyên tố X.

Câu 3 : Cho nh

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Theo đề bài, ta có :

Theo đề bài, ta có: MX = 3,5 MO = 3,5 x 16 = 56 : sắt (Fe).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP