a Xác định công thức hóa học của...

Chương 4: Oxi - Không Khí a) Xác định công thức hóa học của nhôm oxit...

0
Chương 4: Oxi - Không Khí

a) Xác định công thức hóa học của nhôm oxit, biết tỉ lệ khối lượng của hai nguyên tố nhôm và oxi bằng 4,5 : 4. Công thức hóa học của nhôm oxit là:

A. AlO. B.AlO2. C. Al2O3 D. Al3O4.

b) Oxit của một nguyên tố có hóa trị (II) chứa 20% oxi ( về khối lượng). Công thức hóa học của oxit đó là:

A.CuO. B. FeO. C.CaO. D.ZnO

Tìm công thức đúng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) công thức của oxit là alxoy

vậy công thức hóa học của nhôm oxit là al2o3.

b) công thức hóa học của oxit cần tìm là mo.

khối lượng mol của mo = m + 16

và trong 100g mo có 20g oxi.

vậy m là kim loại cu, công thức hóa học của oxit là cuo.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP