Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong...

Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử Tính hóa trị của mỗi nguyên tố t...

0
Chương 1: Chất - Nguyên Tử - Phân tử

Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử các hợp chất sau. Cho biết S hóa trị II:

K2S; MgS; Cr2S3; CS2

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

a) K2S: Ta có K2S ( đặt hóa trị của K là a)

Theo quy tắc hóa trị: a.2 = II.1 → a = (II.1):2= I

Vậy K có hóa trị I.

b) MgS: Ta có MgS ( Đặt hóa trị của Mg là b)

Theo quy tắc hóa trị: b.1 = II.1 → b = (II.1):1= II

Vậy Mg có hóa trị II.

c, Cr2S3: Ta có Cr2S3 ( Đặt hóa trị của Cr là c)

Theo quy tắc hóa trị: c.2 = II.3 → c = (II.3):2= III

Vậy Cr có hóa trị III.

d, CS2: Ta có CS2 ( Đặt hóa trị của C là d)

Theo quy tắc hóa trị: d.1 = II.2 → d = (II.2):1 = IV

Vậy C có hóa trị IV

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP