Đung nóng 15 8g kali pemanganat thuốc tím...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Đung nóng 15,8g kali pemanganat(th...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Đung nóng 15,8g kali pemanganat(thuốc tím) KMnO4trong ống nghiệm để điều chế khí oxi. Biết rằng, chất rắn còn lại trong ống nghiệm có khối lượng 12,6g; khối lượng khí oxi thu được là 2,8g. Tính hiệu suất của phản ứng phân hủy.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: mo2 = 15,8 – 12,6 = 3,2(g)

hiệu suất của phản ứng phân hủy: h = 2,8/3,2 x 100 = 87,5%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP