Cho sơ đồ của phản ứng sau: BaCl3...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Cho sơ đồ của phản ứng sau: BaCl3 ...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Cho sơ đồ của phản ứng sau:

BaCl3 + AgNO3 → AgCl + Ba(NO3)2

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của số cặp chất trong phản ứng, tùy chọn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a) phương trình hóa học:

bacl2 + agno3 → 2agcl + ba(no3)2

b) cứ 1 phân tử bacl2 phản ứng tạo ra 2 phân tử agcl.

cứ 1 phân tử bacl2 tác dụng với 2 phân tử agno3.

cứ 2 phân tử agno3 phản ứng tạo ra 1 phân tử ba(no3)2.

cứ 2 phân tử agcl được tạo ra cùng 1 phân tử ba(no3)2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP