Có 2 dung dịch NaOH B1 B2 và...

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học Có 2 dung dịch NaOH (B1; B2) và 1 ...

0
Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Có 2 dung dịch NaOH (B1; B2) và 1 dung dịch H2SO4 (A).

Trộn B1 với B2 theo tỉ lệ thể tích 1: 1 thì được dung dịch X. Trung hoà 1 thể tích dung dịch X cần một thể tích dung dịch A.

Trộn B1 với B2 theo tỉ lệ thể tích 2: 1 thì được dung dịch Y. Trung hoà 30ml dung dịch Y cần 32,5 ml dung dịch A. Tính tỉ lệ thể tích B1 và B2 phải trộn để sao cho khi trung hoà 70 ml dung dịch Z tạo ra cần 67,5 ml dung dịch A.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đặt b1 và b2 là nồng độ 2 dung dịch naoh và a là nồng độ dung dịch h2so4

- theo gt: trộn 1 lít b1 + 1 lít b2 tạo -> 2 lít dd x có chứa (b1+ b2) mol naoh

theo pt: h2so4 + 2naoh -> na2so4 + 2h2o

2 lit dd h2so4 có 2a mol -> 4a .

nên ta có: b1+ b2 = 4a *

trộn 2 lít b1 + 1 lít b2 tạo -> 3 lít dd y có chứa (2b1+ b2) mol naoh.

trung hoà 3 lít dd y cần 3,25 lit dd h2so4 có 3,25a mol.

nên: ta có: 2b1+ b2 = 6,5a **

từ * và ** ta có hệ pt: b1+ b2 = 4a *

2b1+ b2 = 6,5a **

giải hệ pt ta có: b1 = 2,5a ; b2 = 1,5 a.

theo bài ra: trung hoà 7l dung dịch z cần 6,75l dung dịch a có 6,75a mol h2so4.

theo pt trên ta có: số mol của naoh trong 7l dung dịch z = 6,75a.2= 13,5a.

gọi thể tích 2 dd naoh phải trộn là: x,y (lít) ta có:

2,5ax + 1,5ay = 13,5a

và x + y = 7 -> x/y = 3/4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP